VERGOEDING

Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2022 vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.

Hiervoor gelden een aantal regels:

  • Vergoeding van 3 behandeluren per kalenderjaar;
  • Verwijzing van de (huis)arts is soms noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden van de zorgverzekeraar;
  • De kosten worden verrekend met het eigen risico; (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder)
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Aanvullende verzekering
Wanneer u naast de basisverzekering ook een aanvullend pakket heeft, is er kans dat u aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Per aanvullend pakket geldt een verschillend aantal uren, variërend van 1-5 of meer uur extra vergoeding diëtetiek. Kijk hier voor meer informatie.  Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden, informeer daarom ook goed bij uw zorgverzekeraar.

Ketenzorg
Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg valt buiten het eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD, of wanneer u wordt behandeld vanwege vasculair risico (CVRM). De huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist.

Tarieven zorgverzekeraars
Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijzen we u naar de polis van uw verzekeraar. De kosten voor de dieetbehandeling declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars.

Ongecontracteerde zorg
Simpl.Food heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Bij ons is er geen sprake van ongecontracteerde zorg.

Kosten dieetbehandeling
In onderstaand overzicht de kosten per consult en handeling. Bij declaraties naar de zorgverzekeraar gelden andere tarieven.

Deze tarieven gelden uitsluitend:

  • Wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op bovengenoemde vergoeding;
  • Wanneer u meer dan 3 uur dieetadvisering nodig hebt en hier geen aanvullende verzekering voor hebt;
  • Wanneer u niet op afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren;
  • Wanneer u liever de rekening zelf ontvangt, buiten je verzekering om.

Voor deze kosten ontvangt u een nota per mail of per post.

Eerste consult – € 142,50
Contact: 60 minuten + individueel dieetvoorschrift

Vervolgconsult lang – € 71,25
Contact: 45 minuten

Vervolgconsult normaal – € 47,50
Contact: 30 minuten

Vervolgconsult kort – € 23,75
Contact: 15 minuten

Vervolgconsult + individueel dieetvoorschrift: 15 – 30 minuten – € 23,75 / 47,50 / 71,25 + € 23,75 – 47,50
Contact: 15 / 30 / 45 minuten + 15-30 minuten individueel dieetvoorschrift

Telefonisch consult – € 23,75
Contact: 15 minuten

E-mail consult – € 23,75
Contact: 15 minuten

Screening directe toegankelijkheid – € 23,75
(alleen wanneer er geen verwijzing van een arts is)

Individueel dieetvoorschrift – €23,75
Per 15 minuten

Huisbezoek eerste consult – € 172,50
Contact: 60 minuten + individueel dieetvoorschrift: 30 minuten + toeslag bezoek aan huis € 30,00

Huisbezoek vervolgconsult – € 101,25
Contact: 30 minuten + individueel dieetvoorschrift: 15 minuten + toeslag bezoek aan huis € 30,00

“NO SHOW” tarief – € 23,75
Per 15 minuten ingeplande tijd

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee componenten:

  1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
  2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.


“NO SHOW” tarief
Voor een goede planning is het belangrijk dat u op tijd op uw afspraak komt. Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. Dit kan telefonisch of per mail. Is de afspraak niet 24 uur van te voren (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) geannuleerd, moeten we helaas de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.
Hiervoor rekenen we een ‘no show’ tarief van € 22,50 per 15 minuten ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvangt u een factuur per mail of per post.

Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak maken?

Neem dan contact met ons op!